บริษัทฯเน้นงานให้บริการด้าน IT ให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ให้บริการด้าน IT Outsourcing, Implement, Migration, Infra structure รวมถึง Project Consultant  รวมไปถึงการดูแลภาพของการทำงานของ IT ทั้งหมด

 

บริษัท มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานด้าน  Technical Support สามารถให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี บริษัทมีความสามารถในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเข้ามาช่วยในธุรกิจของลูกค้าทำให้สามารถทำธุรกิจได้อยากราบรื่น รวดเร็วและสะดวกสบาย  อาทิเช่น

  • – Helpdesk Service or Call center for Local and Global Site
  • – On-site Support Service & Staff Augmentation for Local and Global Site
  • – Technical Project Management
  • – System Migration & Consolidation
  • – Network & Support Administration
  • – Network Assessment
  • – System Upgrades & Integration