สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สภากาชาติไทย
Thai Red Cross Society

คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพท่ย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Australian International School
โรงเรียนนานาชาติออสเตรเลียน กรุงเทพฯ

UNIDO องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

บริษัทแล๊ปไทย ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
ขายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

บริษัทเรียลไทม์โซลูชั่น จำกัด
บริการการท่องเที่ยว

BMAS INTERNATIONAL MUSIC
โรงเรียนดนตรีบีแมส

บริษัท ปากา โปรโมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้า ของชำร่วย ของที่ระลึก

สถาบันอนาคตไทยศึกษา
Thailand Future Foundation

บริษัทไอ.อี.โอ จำกัด
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัทคีย์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

All for Baking
ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ออนไลน์

บริษัท ยูนิค ทรานส์ลิงค์ จำกัด
บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท โฟร์กรุ๊ปชิปปิ้ง จำกัด
ตัวแทนออกของด้านศุลกากรทั้งนำเข้า และส่งออก ทางเรือและอากาศ

Well Link Interfreight Co., Ltd.
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า

BANGKOK LIVING
Property development Company

Triple Tree Marketing
ผลิตดินสอ เครื่องเขียน วัสดุกันกระแทก

NIPPON HUME CONCRETE
ผู้ผลิตเสาเข็มกลมพร้อมตอก

US TRAVEL SERVICES
บริการการท่องเที่ยว

Onshore Logistics Services
บริการนำเข้า และขนส่งอุปกรณ์ปิโตเลี่ยม

Triple Tree Marketing
ผลิตดินสอ เครื่องเขียน วัสดุกันกระแทก