การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการทำงานบน เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Desktop หรือ Server ก็ตาม การทำแบ็คอัพอาจจะช่วย ให้องค์กรคุณกู้ข้อมูลสำคัญกลับคืนมา เมื่อระบบเกิดความเสียหาย รวมไปถึงระบบปฏิบัติการล้มเหลว ก็สามารถที่จะกู้กลับคืนมา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดไวรัส คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้บริษัทของคุณเกิดความเสียหาย น้อยที่สุด

บริการ BackuponCloud ช่วยปกป้องข้อมูลในองค์กรได้อย่างครบวงจร รองรับการสำรองข้อมูลได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น VM, Unix, Linux, Windows Server, NAS หรือ Desktop/Laptop
BackuponCloud ยังช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้สูญหายด้วยเทคโนโลยี Object Storage ซึ่งเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ อีกทั้งยังรองรับการใช้งานได้หลากหลายเช่น S3, Veeam Cloud Connect และ Veritas Netbackup หรือ Veritas Backup Exec ในราคาที่ย่อมเยาอีกด้วย

backup on cloud
 • การสำรองข้อมูลภายในองค์กร  (Information backup หมายถึง Full backup)
 • การจัดทำบันทึกการสำรองข้อมูล (Operator logs)
 • การรายงานข้อผิดพลาด (Fault logging)
 • การสำรองข้อมูลภายนอกสำนักงาน (Off-site backup)
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญในการสำรองข้อมูล (Encrypted backup)
 • ระบบต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองที่สำคัญโดยการใช้เทคโนโลยี
  การเข้ารหัสที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสำรองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
  การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองสารสนเทศ
 • การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญในการสำรองข้อมูล (Encrypted backup)
 • นโยบายที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการสำรองข้อมูล (Backup Policy)
  ระบบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร่งครัดและมี
  นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน