ทำไมต้อง ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญในการพัฒนา
ให้บริการ IoT Solution ที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
อาทิ เช่น กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มโรงงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มการเกษตร

SMART HOSIPITAL : เทคโนโลยีที่นำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการ คุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพในการบริการ  อาทิเช่น ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นออนไลน์ และค้นหาตำแหน่งทรัพย์สินหรือ บุคคลากร ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

SMART FARMING : เทคโนโลยี IoT ที่นำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพสินค้า เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต สามารถติดตามผล วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

IIoT หรือ Industril Internet of Things การนำเครื่องจักร ระบบการจัดเก็บข้อมูลวืเคราะห์ข้อมูล และคนมาทำงานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT เพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Select IOT SOLUTION

Make your life EASIER

โซลูชั่นที่ช่วยในการเชื่อมต่อ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท
เพื่อให้บริการข้อมูล (data services)ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเฝ้าระวัง การจัดการทรัพย์สิน
การทำระบบอัติโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช่วยในการกำหนดนโนบาย การแสดงผล
การลดเวลาการเรียนรู้และการทำงานซ้ำซ้อน ฯลฯ

ติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในห้อง เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ระบบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์  เพื่อให้มั่นใจว่า อุณหภูมิ และความชื้นของห้องอยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้ ทำให้อุปกรณ์ไอที อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม read more

เข้าติดตั้งตัววัดอุณหภูมิ และความชื้นให้กับ บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในคลังสินค้า ห้องเย็น เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือน หากอุณหภูมิ และความชื้นมีความผิดปกติ ทำให้สินค้า ที่อยู้่ในคลังเสียหาย read more

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน

เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในหม้อต้ม และเตาอบ ของบริษัท เอ็ม อาร์ ฮาลาล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่ได้รับฮาลาล

นำเทคโนโลยีทางด้าน iot เข้ามาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ แจ้งเตือน และควบคุมการทำงานของแรงไฟ เพื่อให้ได้สินค้า ที่มีคุณภาพแน่นอน #ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน read more

บริการย้าย SERVER RACK สาย FIBER NAS ของบริษัท ACNielsen (THIALAND)

ขอบคุณทางบริษัท ACNielsen (THIALAND) ที่เล่งเห็นถึงความชำนาญ และประสบการณ์ และให้โอกาส บริษัท ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์ เข้าบริการ SHUTDOWN ระบบ ย้ายอุปกรณ์ และเปิดระบบ พร้อมใช้งาน read more

บริการติดตั้ง เดินสาย LAN (CAT6E) ให้กับบริษัท อีสเวสเทรดดิ้ง

ขอบคุณทางบริษัทอีสเวสเทรดดิ้ง ที่เล่งเห็นถึงความชำนาญ และประสบการณ์ และให้โอกาส บริษัท ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์ เข้าบริการเดินสาย LAN ให้กับทางบริษัท read more

Temperature and Humidity Monitoring System

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ พร้อมแจ้งเตือน
แบบเรียลไทม์ผ่าน Line, SMS, Phone Call, Email

Asset Tracking and Management

ระบบติดตามและบริหาร ทรัพย์สิน เครื่องมือแพทย์ วีลแชร์ เตียงผู้ป่วย เวรเปลภายในอาคารแบบเรียลไทม์

Patient Tracking and Monitoring

ระบบติดตาม คนไข้ และบริหารจัดการผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์

Temperature Humidity and Soil Moisture Monitoring System

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในดินเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการทำการเกษตร

Smart Weather Station

สถานีตรวจวัด เฝ้าระวัง คุณภาพอากาศและฝุ่น พร้อมระบบแจ้งเตือน ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม

Machine and Equipment Control

ระบบเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุณค่าต่างๆ ภายในฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Human Positioning System

ระบบติดตาม และระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพนักงาน ผู้ติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนเข้างาน

Sensor Monitoring & Control System

ระบบตรวจวัดค่า และตวบคุมการทำงานของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาวะที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Forklift and Pallet Tracking

ระบบติดตามและเรียกดูสถานะรถยก (Forklift) เป็นตัวช่วยให้ระบบการขนส่งสินค้า และจัดการผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

has been added to your cart.
Checkout