บริการติดตั้ง เดินสาย LAN (CAT6E) ให้กับบริษัท อีสเวสเทรดดิ้ง

บริการติดตั้ง เดินสาย LAN (CAT6E) ให้กับบริษัท อีสเวสเทรดดิ้ง

บริการเข้าหัวสาย – ตัดต่อสาย – ซ่อมสาย และเทสสาย พร้อมผลเทสReport
– ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UPT Cat5e , Cat6 , Cat6A , FTP ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
– ระบบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกส์ Fiberoptic Multimode (MM) 50/125 และ 62.5/125
– ระบบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกส์ Fiberoptic Singlemode (SM) 9/125
– ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ และตู้สาขาPABX
– ระบบสายสัญญาณCoaxial กล้องวงจรปิดCCTV
– ระบบสายไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า, แสงสว่าง และตู้ควบคุมวงจรระบบไฟฟ้า

ขอบคุณทางบริษัท อีสเวสเทรดดิ้ง ที่เล่งเห็นถึงความชำนาญ และประสบการณ์ และให้โอกาส บริษัท ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์ เข้าบริการเดินสาย LAN ให้กับทางบริษัท