เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในหม้อต้ม และเตาอบ ของบริษัท เอ็ม อาร์ ฮาลาล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่ได้รับฮาลาล

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน

เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในหม้อต้ม และเตาอบ ของบริษัท เอ็ม อาร์ ฮาลาล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่ได้รับฮาลาล

เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในหม้อต้ม และเตาอบ ของบริษัท เอ็ม อาร์ ฮาลาล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่ได้รับฮาลาล

ลูกค้าเป็นบริษทัเก่าแก่ที่เปิดมาหลายรุ่นแล้ว และมีการทำงานผ่านประสบการณ์ของพนักงานเก่าแก่ในการดูแลความคุมอุณหภูมิ ในหม้อต้ม และห้องอบ ทำให้บางครั้งสินค้าที่ออกมาคุณภาพไม่คงที่ ทางผู้บริหารเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้จึง ได้นำเทคโนโลยีทางด้าน iot เข้ามาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ แจ้งเตือน และควบคุมการทำงานของแรงไฟ เพื่อให้ได้สินค้า ที่มีคุณภาพแน่นอน

#ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน
#XENTEMP #XENTRACK #AMETTHINGS

#ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน
#XENTEMP #XENTRACK #AMETTHINGS