IOT SERVICES

IOT SERVICES

ติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในห้อง เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ระบบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์  เพื่อให้มั่นใจว่า อุณหภูมิ และความชื้นของห้องอยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้ ทำให้อุปกรณ์ไอที อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Read more...

เข้าติดตั้งตัววัดอุณหภูมิ และความชื้นให้กับ บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในคลังสินค้า ห้องเย็น เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือน หากอุณหภูมิ และความชื้นมีความผิดปกติ ทำให้สินค้า ที่อยู้่ในคลังเสียหาย

Read more...
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน

เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในหม้อต้ม และเตาอบ ของบริษัท เอ็ม อาร์ ฮาลาล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่ได้รับฮาลาล

นำเทคโนโลยีทางด้าน iot เข้ามาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ แจ้งเตือน และควบคุมการทำงานของแรงไฟ เพื่อให้ได้สินค้า ที่มีคุณภาพแน่นอน #ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน

Read more...
has been added to your cart.
Checkout