Indoor Location Tracking System ระบบติดตาม ระบุตำแหน่งภายในอาคาร

มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth หรือ BLE 5.0 ที่พร้อมติดตาม บุคคล, สัตว์, อุปกรณ์, สิ่งของ หรือเครื่องมือ ภายในบริเวณอาคาร มาพร้อมกับระบบติดตามผ่านแผนที่ พร้อมระบบแจ้งเตือน เพื่อทำให้ง่ายการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วในซ่อมแซม แก้ไข และดูแลรักษา

Indoor Location-based Services หรือ การให้บริการระบุตำแหน่งและ ติดตามตำแหน่งภายในอาคาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตามตำแหน่งบุคคล ทรัพย์สิน สินค้าที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่เข้าพื้นที่หวงห้าม

โซลูชัน Indoor Location Tracking แตกต่างจาก GPS เนื่องจากเป็นโซลูชันที่เน้นการระบุตำแหน่งภายในอาคารเป็นหลัก โดยภายในโซลูชันจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์รับ และส่งสัญญาณ BLE หรือ Bluetooth 5.0 ที่มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อระบบภายในด้วย Wifi 2.4Ghz

Web Applications ที่จะช่วยนำข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับสัญญาณ BLE มาแปลงเป็นตำแหน่งเพื่อระบุตำแหน่งภายในอาคาร โดยจะนำข้อมูลต่างๆ มาแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ พร้อมข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง หรือลูกค้าที่มาใช้งานสถานที่

 • อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถรับค่าจาก อุปกรณ์ส่งสัญญาณได้พร้อมกันมากกว่า 300 ตัวภายใน 1 วินาที
 • รัศมีในการรับสัญญาณ BLE 5.0 ได้ตั้งแต่ 5 เมตร และไกลสูงสุดได้ถึง 130 เมตร
 • หมดกังวลเรื่องระบบ NETWORK เพราะอุปกรณ์รับสัญญาณมีทั้งแบบ WiFi, Lan (POE) ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ Network เดิมที่มีอยู่
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณ เป็นแบบไร้สาย BLE หรือ Bluetooth 5.0  มีหลายรูปทรง
 • ทำงานได้ที่อุณหภูมิ -30 จนถึง 60 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละแบบ)

สามารถติดตามได้ทั้ง บุคคล วัตถุ ทรัพย์สิน สินค้า ที่ต้องการรู้ตำแหน่งแบบ Real-Time และยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้มากถึง 5 ปี มาพร้อมกับฟังชั่น RED ZONE ที่จะทำให้การระบุพื้นที่หวงห้ามเป็นไปอย่างง่ายดาย และยังสามารถแจ้งเตือนให้ทราบทันทีหากมีการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาติ

BLE 5.0

3 years battery life

IP66 waterproof

Mesh Network

High-accuracy sensor included

Super Speedy WiFi 2.4GHZ CPU & Bluetooth 5.0 Chipset

Max. 300-meter Transmission Range

Up to 300 Bluetooth Devices Scanned Per Second

IoT Cloud Platforms

Data Saved in SD Card, Even if Network Disconnected

 • ระบบมาพร้อม Software ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีผ่านหน้าเวปไซด์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนในการติดตั้งระบบเพิ่ม
 • ระบบบันทึกอุณหภูมิและ ความชื้นทุกนาที แบบอัตโนมัติ
 • แสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นหน้า ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ หรือหน้าเวป
 • สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นออกมาในรูปแบบกราฟ
 • สามารถกำหนดวันเวลา และรูปแบบในการแจ้งเตือนได้ ในกรณีที่อุณหภูมิ ความชื้น สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผ่าน Line Application, Email, SMS, Phone CALL (บริการส่งข้อความ SMS และ Phone Call ราคาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สามารถกำหนดการหน่วงเวลาในการแจ้งเตือน กรณีที่อาจจะเปิดตู้เย็นเพื่อจัดสินค้า
 • มีระบบแจ้งเตือน เมื่ออุปกรณ์ไม่ส่งสัญญาณ หรือไม่ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์

EASY INTEGRATIONS AND IMPLEMENTATION, NAVIGATION API AND GREAT SDK

offers a unified API (JSON / REST) enabling seamless integration to other solutions. Select from multiple data filters which align best for a specific use case.

CREATE ZONES

Create Zones in deployments to send location-based triggers / commands to tags when they enter or exit pre-defined areas.

MIXED INTEGRATIONS

Develop mixed integrations with varying locator types, tracking areas, multi-floor buildings or multiple facilities & sites.

ADVANCED STATISTICS

Use visuals like heat maps, tables and trajectories to analyse statistics.

has been added to your cart.
Checkout