บริการที่ครบวงจรสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware & Software

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีในสาขา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเราจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด & ค่าบริการที่คุ้มค่า หากเกิดปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของท่านล่าช้า ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์ ยินดีให้บริการท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับ ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์

 • บุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 • ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
 • ลดปัญหาในการสียเวลาการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้รับบริการใน Skill System Engineer
 • จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 • ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 • มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 • มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 • อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 • มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
 • ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

Computer, PC

Network

Server

Firewall

Antivirus

Wifi
Access Point

Backup Onsite
Restore DATA

OS, Application

VPN

Upgrade

รายละเอียดการให้บริการ IT Outsource Services

 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall เป็นต้น
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
 • บริการออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
 • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access
 • จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ HELPDESK Services

 • บุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 • ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
 • ลดปัญหาในการสียเวลาการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้รับบริการใน Skill System Engineer
 • จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 • ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 • มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 • มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 • อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 • มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
 • ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง