ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน (REALTIME)

XENTEMP ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้น 24 ชั่วโมง ทำให้แน่ใจได้ว่าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเน่าเสีย สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิผิดปกติจากที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท

ระบบติดตามตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น XENTEMP ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth หรือ BLE 5.0 ที่ช่วยในการบริหารจัดการตรวจสอบ บันทึก แจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถรับค่าจาก อุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้พร้อมกันมากกว่า 500 ตัว
 • รัศมีในการรับสัญญาณ BLE 5.0 ไกลสูงสุดได้ถึง 40 เมตร
 • หมดกังวลเรื่องระบบ NETWORK เพราะอุปกรณ์รับสัญญาณมีทั้งแบบ WiFi, Lan (POE) ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ Network เดิมที่มีอยู่
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และควมชื้น มีทั้งแบบไร้สาย และมีสาย
 • รองรับการวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -150 จนถึง 100 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละแบบ)
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และควมชื้น แบบไร้สายทำงานผ่าน Bluetooth หรือ BLE 5.0
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสามารถติดตั้งห่างจาก อุปกรณ์รับสัญญาณได้สูงสุดถึง 40 เมตร
สามารถติดตั้ง SENSOR เพิ่มเติมได้ เช่น DOOR SENSOR, LIGHT SENSOR เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน หรือลดจำนวนการแจ้งเตือน (False Alarm) ที่อาจจะเกิดจากการเปิดปิดประตูตู้เย็น

BLE 5.0

3 years battery life

IP66 waterproof

Wireless -40 ~ 60℃        Wire -150 ~ 100℃

High-accuracy sensor included

Super Speedy WiFi 2.4GHZ CPU & Bluetooth 5.0 Chipset

Max. 300-meter Transmission Range

Up to 300 Bluetooth Devices Scanned Per Second

IoT Cloud Platforms

Data Saved in SD Card, Even if Network Disconnected

DATALOG CLOUD (xenex.io)

ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ หรือความชื้นผิดจากค่าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นกราฟย้อนหลังได้ถึง 5 ปี ระบบสามารถแจ้งเตือน และบันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นออนไลน์ ทำให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ สินค้า หรือแม้กระทั่งอากาศภายในห้องจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพที่สุด
 • ระบบมาพร้อม Software ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีผ่านหน้าเวปไซด์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนในการติดตั้งระบบเพิ่ม
 • ระบบบันทึกอุณหภูมิและ ความชื้นทุกนาที แบบอัตโนมัติ
 • แสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นหน้า ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ หรือหน้าเวป
 • สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นออกมาในรูปแบบกราฟ
 • สามารถกำหนดวันเวลา และรูปแบบในการแจ้งเตือนได้ ในกรณีที่อุณหภูมิ ความชื้น สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผ่าน Line Application, Email, SMS, Phone CALL (บริการส่งข้อความ SMS และ Phone Call ราคาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สามารถกำหนดการหน่วงเวลาในการแจ้งเตือน กรณีที่อาจจะเปิดตู้เย็นเพื่อจัดสินค้า
 • มีระบบแจ้งเตือน เมื่ออุปกรณ์ไม่ส่งสัญญาณ หรือไม่ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

MESH NETWORK ส่งต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์
แก้ไขปัญหาเรื่องอับสัญญาณ

การแจ้งแตือน
หลากหลายกับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะ
Line, SMS, Email, Phone Call
ทำให้ไม่พลาดทุกปัญหาที่เกิดขึ้น

WaterProof IP67

Long Life Battery
Bluetooth Low Energy (BLE)
ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ทำให้ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

has been added to your cart.
Checkout