ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน (REALTIME)

ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้น 24 ชั่วโมง ทำให้แน่ใจได้ว่า ยา สินค้า หรือผลิตภัณฑ์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเน่าเสีย สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิผิดปกติจากที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท

ระบบติดตามตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth หรือ BLE 5.0 ที่ช่วยในเก็บข้อมูล ตรวจสอบ บันทึก แจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ หรือความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถรับค่าจาก อุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้พร้อมกันมากกว่า 300 ตัว
 • รัศมีในการรับสัญญาณ BLE 5.0 ไกลสูงสุดได้ถึง 40 เมตร (ในที่โล่ง)
 • หมดกังวลเรื่องระบบเชื่อมต่อภายใน เพราะอุปกรณ์รับสัญญาณมีทั้งแบบไร้สาย WiFi มีสาย Lan (POE) ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเน็คเวิร์กเดิมที่มีอยู่
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และควมชื้น มีทั้งแบบไร้สาย และมีสาย
 • รองรับการวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -200 จนถึง 100 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละแบบ)
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และควมชื้น แบบไร้สายทำงานผ่าน Bluetooth หรือ BLE 5.0
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสามารถติดตั้งห่างจาก อุปกรณ์รับสัญญาณได้สูงสุดถึง 40 เมตร
สามารถต่อยอดใช้งานรวมกับ SENSOR หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น DOOR SENSOR, LIGHT SENSOR เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน หรือลดจำนวนการแจ้งเตือน (False Alarm) ที่อาจจะเกิดจากการเปิดปิดประตูตู้เย็น

BLE 5.0

3 years battery life

IP66 waterproof

Wireless -40 ~ 60℃        Wire -150 ~ 100℃

High-accuracy sensor included

Super Speedy WiFi 2.4GHZ CPU & Bluetooth 5.0 Chipset

Max. 300-meter Transmission Range

Up to 300 Bluetooth Devices Scanned Per Second

IoT Cloud Platforms

Data Saved in SD Card, Even if Network Disconnected

AMS (AMET MONITORING SYSTEM)

ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ หรือความชื้นออกนอกช่วงที่ตั้งค่าไว้ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นกราฟย้อนหลังได้ถึง 5 ปี  ทำให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ สินค้า ภายในตู้แช่ หรือห้องจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพที่สุด
 • ระบบใช้งานได้ทันทีผ่านหน้าเวปไซด์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนในการติดตั้งระบบเพิ่มเติม
 • ระบบบันทึกอุณหภูมิและ ความชื้นทุกนาที แบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
 • แสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นหน้า ผ่านหน้า Dashboard แบบ REALTIME
 • สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นออกมาในรูปแบบกราฟ ทั้ง REALTIME และย้อนหลัง
 • สามารถกำหนดวันเวลา และรูปแบบในการแจ้งเตือนได้ ในกรณีที่อุณหภูมิ ความชื้น สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผ่าน Line Application, Email, SMS, Phone CALL (บริการส่งข้อความเพิ่มเติมผ่าน SMS และ Phone Call ราคาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สามารถกำหนดการหน่วงเวลาในการแจ้งเตือน กรณีที่อาจจะเปิดตู้เย็นเพื่อจัดเก็บยา หรือส่งสินค้า
 • มีระบบแจ้งเตือน เมื่ออุปกรณ์ไม่ส่งสัญญาณ หรือไม่ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์วัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแจ้งแตือน
หลากหลายกับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะ
Line, SMS, Email, Phone Call
ทำให้ไม่พลาดทุกปัญหาที่เกิดขึ้น

Long Life Battery
Bluetooth Low Energy (BLE)
ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ทำให้ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

has been added to your cart.
Checkout