ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน (REALTIME)

XENTEMP ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้น 24 ชั่วโมง ทำให้แน่ใจได้ว่าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเน่าเสีย สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิผิดปกติจากที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย XENTEMP สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า 5 ปี และยังสามารถออกรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ตรงตามกำหนดของมาตรฐานสากล

FDA 21, Code of Federal Regulations (CFR), Part 11
CAP
Joint Commission (JCAHO)
State Board of Health
AABB
USP797/800

CDC Storage & Handling of Vaccines
Vaccines For Children (VFC) Program
CLIA
FACT
AATB / EATB
ASHRE 170 & 62

XENEX.IO

ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ หรือความชื้นผิดจากค่าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นกราฟย้อนหลังได้ถึง 5 ปี ระบบสามารถแจ้งเตือน และบันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นออนไลน์ ทำให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งอากาศภายในห้อง จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพที่สุด